top of page

PROJEKTA VADĪBAS ONLINE KURSS

Kas jāzin efektīvai projektu uzraudzībai

 

Kursa apraksts

Video ieskats kursa saturā

Mērķauditorija

Priekšnosacījumi

Ieguvumi

Kursa programma

Par pasniedzēju

Norise, datumi

Komandu vadība ir ........

Online kursa mērķis ir izveidot padziļinātu izpratni un iegūt praktiskas iemaņas .......

Četrās praktiskās online nodarbībās tiks apskatīta ........

Video ieskats kursa saturā

Par to un to

Par to un to

Par to un to

MĒRĶAUDITORIJA

Kurss ir domāts ....

PRIEKŠNOSACĪJUMI

Kursā var piedalīties ...

IEGUVUMI

Apgūstot kursu ...

gs.png

PASNIEDZĒJS

Online kursa mērķis ir izveidot padziļinātu izpratni un iegūt praktiskas iemaņas .......

Četrās praktiskās online nodarbībās tiks apskatīta ........

bottom of page