top of page

Piemērs no apmācību video kursa.

 

Kurss adresēts lielo kompāniju vadības līmeņa darbiniekiem un aptver pilnu procesa izklāstu kā optimāli ieviest moderno darba vietu.

Pasniedzējs no Vācijas.

I Apmācību satura un video izgatavošana

 

TC Rastrs speciālisti nodarbojas ar apmācību video satura rakstīšanu atbilstoši uzņēmumu vajadzībām nodrošinot pilna cikla pakalpojumu no idejas līdz realizācijai. 

TC Rastrs var nodrošināt pilnu pakalpojumu paketi mācību satura izgatavošanai video formātā balstoties uz uzņēmuma vajadzību. 

 

Tas ietver: 

  • Projekta pārvaldību 

  • Lekciju struktūras izveidošanu 

  • Lekciju satura un vizuālā materiāla izgatavošanu 

  • Lekciju ierakstu  

  • Teksta ierunāšanu 

  • Papildus video materiāla filmēšanu  

  • Videomateriāla montāžu 

  • Videomateriāla adaptēšanu dažādās valodās 

  • Videomateriāla sagatavošanu ievietošanai Mācību pārvaldības sistēmā (Learning Management System). 

Piemērs: 

Uzņēmumam X ir nepieciešams apmācīt 1000 darbiniekus kādā no procesu vai jaunu tehnoloģiju jomām.  

Nodevums:  

Pilnībā samontēts mācību materiāls HD (1920x1080) MP4 video formātā atbilstoši profesionālās apraides standartiem. Materiāls ir gatavs darbam jebkurā straumēšanas platformā. 

Pakalpojuma cena: 

Cenas tiek veidotas balstoties uz darba apjomu un klienta prasībām. Vidēji cenas svārstās robežās 1500 - 2500 EUR par 60 min saturu. 

bottom of page