top of page

Piemērs no lekciju kursa par Moderno darba vietu.

 

Saturs un koncepcija tika sagatavota atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.

I Satura un scenārija sagatavošana vebināram

Satura un scenāriju sagatavošana video vebināram (40 min) sastāv no slaidu un scenārija sagatavošanas un teksta uzrakstīšanas.  

 

Teksti dažādās valodās. Daudzas kompānijas strādā ģeogrāfiski plašā reģionā un rodas nepieciešamība video vebinārus ierakstīt lokālās valodās. Šādos gadījumos teksti tiek gatavoti angļu valodā un nodoti tulkotājam. Praksē visbiežāk tos tulko potenciālais video ieraksta runātājs. Tas ievērojami atvieglo ieraksta procesu, jo runātājs ir labi iepazinies ar tekstu, vārdu un teikumu konstrukcijas runātājam ir loģiskas un pierastas. 

 

TC Rastrs speciālistu angļu valoda ir tekoša, bet nav dzimtā. Atbilstoši sagatavotais teksts nav daiļdarba vai publikācijas līmeņa materiāls. Ja nepieciešama publikācijas līmeņa angļu valoda, tad balstoties uz uzrakstīto angļu pamata tekstu atbilstošas kvalifikācijas redaktors to rediģē. 

Nodevums:   

  • Slaidi. Slaidi tiek sagatavoti atbilstoši klienta uzņēmuma zīmola dizainam. Īpašu dizaina prasību gadījumā saskaņojot ar klientu slaidu gala versiju izveido mākslinieks. Slaidiem tiek pievienots runājamais teksts. 

  • Scenārijs. Formatēts materiāls, kur redzama video vebināra struktūra, galvenie vizuālie elementi, video montāžas vadlīnijas, demonstrāciju vietas un runājamais teksts. Teksts tiek rakstīts atbilstoši kā runātājs stāstītu dzīvajā ēterā. Šis scenārijs kalpo kā pamats video ieraksta un video montāžas laikā.  

Pakalpojuma cena: Standarta video vebināra satura izgatavošanai latviešu vai angļu valodās tiek plānotas 2 dienas            (16 stundas) ar stundas likmi 25 EUR/h, kas kopā sastāda 400 EUR.  

Izmaksu struktūra: 

  • Tēmas izstudēšana 8h 

  • Slaidu sagatavošana 6h 

  • Teksta uzrakstīšana 2h.

 

Apjomīgu un sarežģītu projektu gadījumā  puses detalizēti vienojas par darba apjomu, nodevumiem un termiņiem. 

bottom of page